Poliomielīts

Infekcijas izplatīšanās veids
Brīva poliomielīta transmisija ir apturēta visas attīstītājas valstis un daudzas jaunattīstības valstis. Palikušie endēmiskie rajoni ir Āzija un Āfrika. Kamerā visas valstis nebūs apturējušas brīvu poliovīrusa transmisiju, visiem rajoniem paliek augsts risks to importēt un pat atjaunot endēmisko transmisiju.

Risks ceļotājiem
Infekcijas sekas ir dzīvību apdraudošas vai kropļojošas. Infekcija un paralīze var gadīties neimūniem indivīdiem un neaprobežojas tikai ar bērniem.

Profilakse
Visiem ceļotājiem jābūt vakcinētiem pret poliomielītu. Neimunizētiem indivīdiem, kas plāno ceļot uz endēmiskiem rajoniem, vajadzīgs pilns vakcinācijas kurss.