Meningo A+C

Infekcijas izplatīšanās veids
Inficēties var tieša kontakta ceļā, baktērijām gaisa ceļā izdaloties no inficēto personu, pacientu vai asimptomatisku infekcijas nēsātāju deguna un rīkles. Infekcija neizplātas ar slimību pārnēsātāju kukaiņu starpniecību, un dzīvnieki nav infekcijas rezervuārs.

Risks ceļotājiem
Risks ir nozīmīgs, ja ceļotāji uzturas vietas vai apmeklē pasākumus, kur pulcējas daudz cilvēku. Lokalizēti uzliesmojumi laiku pa laikam notiek arī ceļotāju, visbiežāk jaunu cilvēku vidu, nometnēs vai kopmītnēs.

Profilakse
Pašlaik pieejamās A un C grupas meningokoku vakcīnas ir ieteicamas noteiktu grupu imunizācijai, ka arī plaša mēroga imunizācijai, ja tas nepieciešams saistībā ar A vai C grupas meningokoku infekciju.